PROJEKT

Den speciella monteringsteknik låter dig konstruera moderna sovsalar på en platt yta, utan en byggplats. Ett annat alternativ är att ordna husen i ett större område, vilket skapar en energieffektiv student campus. Att bo i ett mikrohus kommer att ge en hög grad av komfort för varje framtids specialist, vilket gör det möjligt för dem att uppnå högre lärandemål. In Box Lifestyle - mervärde till erbjudandet för en utbildningsinstitution!

In Box Lifestyle urvalet av mikrohus för semesterfirare och turister är motiverat av otaliga fördelar. Först av allt, användarvänlighet och därmed ökad serviceverksamhet och värden. För det andra, besparingar i pengar och tid för att städa och behålla dina lokaler, utmärkt garantiservice. För det tredje, säker investering för långsiktig framgång. Ge dina kunder en oförglömlig semester! Innovationer, inspirerande design och funktionell inredning - dessa är intryck man ska dela med!

Mikrohus speciellt för barn och idrottsläger är utformade och arrangerade på ett sådant sätt att de uppfyller kraven för både arrangörerna och deltagarna. Hållbar rumskvalitet, motståndskraft mot yttre påverkan och resursekonomi på ena sidan och komfort, funktionalitet och mysighet - å andra sidan. Mikrohusen kan båda placeras avlägset och i närheten av varandra, vilket ger därmed effektiv utnyttjande av det utrymme som tillhandahålls för deltagarna.

JAG ÄR INTRESSERAD AV MIKROHUS!