en | ee | lt | se | no | de | fr | ru | nl

Frågor och svar

 • STORLEK

  Boxens yttermått: H 2.65m L 4.50m B 2.40m Boxens innermått: H 2.30m L 4.22m B 2.12m Det finns olika möjligheter att koppla ihop två eller flera boxar för att få mer utrymme.

 • VIKT

  Vikten är mellan 1,0 och 2,0 ton. Boxen är väldigt lättviktig tack vare materialen som används i strukturen. Vikten varierar beroende på vilken utrustning som är installerad inuti. En kran behövs för att lossa produkten.

 • PRIS

  Priset beror på modell och utrustning. Vi kalkylerar ett prisförslag för varje förfrågan med hänsyn till kundens behov och önskemål.

 • LEVERANS

  Produktionstiden är mellan 8 och 12 veckor efter beställning och handpenning.

 • TRANSPORT

  Boxen transporteras med en vanlig containerlastbil och ställs på marken med en lämplig kran. Vid flertal beställningar finns det plats för 3 boxar i en lastbil. Transportkostnaderna beror på avståndet mellan fabriken och destinationen.

 • UNDERHÅLL

  Det finns en stor skillnad med byggnader av andra material. Boxfasaden liknar en båt och behöver därför bara spolas med vatten.

 • VÄGGAR

  Väggen är 14,0 cm bred, vilket tack vare materialen är helt tillräckligt för helårsboende. Denna vägg är jämförbar med en klassisk vägg, som vanligtvis är tjockare. Boxens struktur är värmetålig upp till 47 °C och köldtålig till -47 °C.

 • ISOLERING

  Det finns en isolering på 10 cm för att hålla inomhustemperaturen. Vi använder material av hög kvalitet som inte ruttnar, som inte är mottagliga för mikroorganismer, som inte skadar miljön, som är självsläckande och som inte påverkas av vädret. Taket och golvet är isolerade på samma sätt som alla väggar.

 • FÖNSTER

  Det finns ett brett urval av plast- och aluminiumfönster med olika öppningssystem samt glasade takdelar för specialprojekt.

 • YTBEHANDLING

  Färg, väggpaneler, fototapeter eller linoleum. Vår designer kommer att föreslå den bästa lösningen för varje enskilt projekt. Vi erbjuder inredningsvisualiseringar innan beställningen görs.

 • MÖBLER

  Alla möbler är skräddarsydda och noggrant genomtänkta för att vara maximalt ergonomiska.

 • UPPVÄRMNING

  Elektriskt golvvärme med termostat värmer upp utrymmet på vintern och även tar bort luftfuktighet på våren och hösten, då den är vanligtvis hög. Golvet värmer upp utrymmet jämnt och är bekvämare än vanlig centralvärme.

 • LUFT

  Luftutbyte är försedd med ventilation med återhämtning. Det är också möjligt att installera luftkonditionering och luftreningssystem. Den vanligaste orsaken till att mögel uppstår på väggarna är bristande ventilation, felaktig isolering av bostaden och opassande material. Boxen är tillverkad av mögelbeständiga material och är utrustad med den nyaste tekniken som bidrar till att skapa ett perfekt klimat inuti.

 • EXTERIÖR

  Vi står ut med enastående fasaddesign. En hel eller delvis beläggning med 3M filmer ger en effekt där boxen integreras i omgivningen eller blir ett enastående objekt.

 • ELEKTRICITET

  Vi erbjuder elanslutning med ABB IP 67 3-fas uttag eller anslutning med elkabeln direkt till boxens säkringsskåp genom en förberedd kanal. Boxens teknik uppfyller EU:s standarder. Den är energieffektiv, vilket gör att resursförbrukningen blir sparsam.

 • VATTEN

  Vattenanslutning är möjlig via en halvtums uttag i fasaden. Den är försedd med en självuppvärmande kabel i områden där det finns risk för frysning.

 • AVLOPP

  Det är möjligt att ansluta boxen till stadens, lokala eller alternativa avloppssystem.

 • GARANTI

  Boxens struktur och bärande delar har 5 års garanti. Alla installerade tillbehör har en garantiperiod enligt nationell lagstiftning (vanligtvis 2 år). Vi erbjuder garantireparationer och service efter att garantiperioden har löpt ut.

 • FUNDAMENT

  Eftersom boxen är lättviktig och vattentät kan den placeras på nästan alla plana ytor. Det finns inget behov av en byggplats. Om marken är väldigt mjuk rekommenderar vi att lägga grus där. Det skulle finnas tillräckligt med utrymme runt exploateringsplatsen för att lastbilen och kranen ska kunna leverera boxen.

 • ANDRAHANDSMARKNAD

  Den långa livslängden med högt återförsäljningsvärde säkerställer lämpligheten för andrahandsmarknaden. Lätt att transportera och flytta för användning på andra ställen.